sam.ist Teknoloji

Adres Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı, No: 14 İç Kapı No: 2

Atakum/ Samsun

Mail info@sam.ist

Telefon 0362 438 0664 - 0546 563 5526